آرشیو برچسب

اصلاح طلبان

طرد فرصت طلبان؛ راهبرد نوین اصلاح طلبی

در نخستین جلسه بنیاد باران سال جدید، سید محمد خاتمی در پیامی تصویری به ارتباط با مخاطبین خود پرداخت. رئیس دولت اصلاحات در سخنرانی خود بیشتر به مباحث فرهنگی ـ مذهبی پرداخت و در ضمن، گریزی نیز به مسائل سیاسی و حوادث کشور داشت. سیدمحمد خاتمی که ماه‌ها بود در مورد مسائل سیاسی ورویدادهای مهم کشور سکوت اختیار کرده و حتی مورد انتقاد برخی از حامیان خود قرار گرفته بود؛ به‌ نظر می‌رسد تمایل چندانی به تغییر مشی خود در امور سیاسی ندارد و همچنان به سکوت خود ادامه می دهد. رئیس جمهور دوران اصلاحات در بخشی از سخنان خود اشاره به این…

انتخاب استاندار؛ رد پایى بر شن

مختار جباری/در پارادايم هاى مختلف معرفت شناسى در كنار پارادايم هايى چون معرفت شناسى آينه اى ، معرفت شناسى عينكى، معرفت شناسى صور فلكى از نوع ديگر معرفت شناسى ياد مى شود كه اصطلاحاً آن را  " ردپايى  بر شن" مى نامند. در توضيح اين پارادايم بطور ساده به مثالى بسنده ميكنم. فرض كنيد به كوه رفته ايد و در ميان برف ها گم شده ايد، هيچ جاده اى ديده نمى شود. هر كجا كه به عقب نگاه مى كنيد جاى پاى خودتان مثل يك جاده شده است و در واقع جاى پاى خودتان جاده را تعريف مى كند. مثل رد پايى بر شن كه بر مى گرديد و ردپاى خودتان را مى بينيد و اساسا…