آرشیو برچسب

اصولگرایان

از سارنگ ِاصلاح‌طلبان تا یوزارسیفِ اصولگرایان

25 سال است در وزارت کشور مقابل نام شهرستان شفت این واژه هم قید شده است؛ «همون همیشگی». براساس تصمیمات اتخاذ شده در این وزارتخانه میانگین عمر فرمانداران شفت تنها حدود دو سال بوده است. اما این وزارتخانه از روش نادرستش دست برنمی‌دارد و همچنان مصر به ادامه این بازی بی‌نتیجه با ساکنان بیش از 50 هزارنفری این شهر است. عجیب آنکه همین وزارتخانه طی یک سال گذشته بیشتر از هر زمان دیگر نام این شهر در غرب گیلان را با توسعه نیافتگی و محرومیت گره زده است. آخرین فرماندار این شهر که این روزها زمزمه تغییرش شنیده می‌شود محمد(سارنگ) حسن‌پور…