آرشیو برچسب

اعتراضات دانشجویان

گفت و گوهای دانشگاهی: راهبرد دولت یا تصمیم شخصی سخنگو؟

عصر ایران/ از بین رفتن گفت و گو، در کوتاه و میان مدت به زیان ملت است ولی در دراز مدت، دولت را متضرر و حتی منهدم می کند. لذا هر دولت آتیه اندیشی که به دوام و بقای خود می اندیشد، گفت و گو پیشه می کند. در حالی که بسیاری از مسوولان از مواجهه با مردم و به ویژه دانشجویان اجتناب می کنند، حضور سخنگوی دولت در دانشگاه ها که از تهران شروع شده و در قم ادامه یافته و اینک به مشهد رسیده است، ادامه دارد. این که منتقد بسیاری از سیاست ها و سوء مدیریت های دولت کنونی، خاصه در زمینه نحوه مواجهه با اعتراضات اخیر هستیم، دلیل موجهی برای عدم…