آرشیو برچسب

اعتراضات مدنی

نهادهای مدنی کجا ایستاده اند؟

دوستان از پایگاه تحلیلی ـ خبری «مرور» تماس گرفته‌اند با پرسشی به این مضمون که «نهادهای مدنی کجای وقایع اخیر هستند». راستش پاسخ به این سوال چندان سخت نیست: «هیچ‌کجا!» دقیق‌ترش می‌شود: «تا این لحظه و در مقایسه با گستره اعتراضات، هیچ‌کجا.» به این معنی که اگر یکی دو تشکل صنفی کارگران پیمانی را در نظر نگیریم، هیچ‌یک از نهادهای مدنی (احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، نهادهای مردم‌نهاد و...) در شروع و تداوم اعتراضات عاملیت تعیین‌کننده‌ نداشته‌اند. حتی تشکل‌های تاثیرگذار کارگران، معلمان و بازنشستگان هم که در این سال‌ها بیشترین کنش‌های…