آرشیو برچسب

اعتراضات کارگری رودبار

اعتراضات کارگری در رودبار

در چند سال اخیرعملکرد نامطلوب شهرداری‌های شهرستان رودبار صدای اعتراض کارگران شهرداریهای چند شهر رودبار را در آورده است. کارگران شاغل در شهرداری‌های منجیل و رودبار بارها به دلیل عدم دریافت حقوق و معوقات مزدی، تجمع اعتراضی برگزار و خواستار پرداخت حقوق معوق خود شدند.  قراردادهای موقت، نبود امنیت شغلی وعدم پرداخت حقوق یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنفی کارگران رودباری شاغل در شهرداریهای این شهرستان است که معیشت آنها را به مخاطره‌انداخته است. در حالیکه فروردین سال گذشته تعدادی از کارگران مجموعه شهرداری منجیل که نسبت به تاخیر مکرر…