آرشیو برچسب

اعداد مجازی

کلان داده‌ها؛ رهایی یا اسارت

کتاب: کلان داده نویسنده: براین کلگ ترجمه: پری آزرم‌وند (مختاری) نشر: نو& 191 ص سال: 1399 «.... هیچ کس از دیدن دوربین ویدیو در یک فروشگاه تعجب نمی‌کند. در واقع بیشتر جای تعجب است، اگر آنها را نبینیم. اما فرض بر این است که این‌ها ویدیوهای امنیتی هستند. ولی با کلان داده این امکان بالقوه وجود دارد که خیلی بیش از این باشند. دوربین‌ها می‌توانند ردیابی کنند که کدام قسمت‌های فروشگاه و کدام ویترین‌ها بیشترین توجه را جلب می‌کنند. با استفاده از بازشناسی چهره می‌توان افراد را نشان کرد نه فقط برای ردیابی آنچه در فروشگاه انجام…