آرشیو برچسب

افت جنگلهای گیلان

طغیان آفت جدید در جنگلهای گیلان

در حالیکه جنگلهای شمال کشور سالهای طرح تنفس را پشت سر می‌گذارند اما مجالی برای نفس کشیدن پیدا نمی‌کنند. قاچاق گسترده‌ی چوب، آتش سوزی های پی در پی، تخریب و بروز آفات سالهاست حیات جنگلهای باستانی شمال کشور را مورد تهدید قرار داده است. چنانچه چهارسال پیش بود که آفت شب پره، مهمان وارداتی و ناخوانده‌ی جنگلهای شمال کشور شد. آفتی که سوغاتی اش خزان زود رس برای جنگلهای شمشماد گیلان بود و تیشه به ریشه‌ی گونه ‌های شمشاد در این جنگل‌ ها زد. اکنون بار دیگر جنگل های شمال شاهد طغیان آفات جدیدی هستند که نه تنها برای گیاهان بلکه برای…