آرشیو برچسب

افزایش تورم

مردم چرا از تورم متنفرند؟

فردای اقتصاد/ سازوکار پیدایش و پیامدهای تورم، به عنوان ملموس‌ترین و احتمالاً مهم‌ترین شاخص کلان برای مردم در نظر آن‌ها چیست؟ تورم بالا یکی از آزاردهنده‌ترین پدیده‌های اقتصادی است که به طور مزمن اقتصاد ایران را در طول نیم قرن در بر گرفته است. رد پای این عامل را در نارضایتی‌ها هم می‌توان دید؛ مثلاً نتایج یک پیمایش که در تصویر بالا به نمایش درآمده است، نشان می‌دهد اثر تورم ایران بر میل به مهاجرت دو گروه از مردم بسیار بالاست. طعم تلخ تورم را مردم کشورهای توسعه‌یافته هم در مقاطعی چشیده‌اند؛ اما ایرانیان در تمام نسل‌ها آن را با…