آرشیو برچسب

افزایش ناگهانی قیمت بنزین 1398

بنزین و مساله ای به نام اقتصاد اورژانسی

منابع فسیلی چون نفت و گاز و سایر مشتقات آن سرفصل درآمدهای کشورهای حوزه خلیج فارس است. کمتر کشوری است که چنین منابعی در اختیار داشته باشد و اقدام به صادرات و مصرف داخلی آن برای امور جاری و عمرانی بودجه  نکند. اما وقتی پای تحریم به میان می آید و تحریم ها هر لحظه سخت تر از قبل می شود دیگر نمی توان به این ذخایر به چشم ثروت ملی و راهکار حل مشکلات مالی و اقتصادی نگریست؛ ثروتی که نمی توان آن را به فروش رساند و درآمد کسب کرد در رونق اقتصادی بی اثر است. چند روز اخیر تب و تاب ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و گلایه های مربوط به آن…