آرشیو برچسب

افزایش نرخ سواد

گیلان در رده ۴ استان اول باسواد کشور

ماه گذشته « وحید طیفوری» معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت گیلان گفته بود: گیلان رتبه سیزدهم میزان باسوادی درمیان استان های کشور را از آن خود کرده است. وی با بیان اینکه طی دهه اخیر سهم جمعیت دارای تحصیلات عالی و بیکار استان نسبت به کشورهمواره بیشتر بوده است، افزود: نتایج نشان می دهد سهم مردان و زنان هرگز ازدواج نکرده با تحصیلات عالی در استان نسبت به کشور بیشتر بوده که این مسئله در بین زنان شدت بیشتری داشته است. روز نیز گذشته « ارسلان زارع»  استاندار گیلان از ارتقا میزان باسوادی در استان خبر داد و  گفت: نرخ درصد…