آرشیو برچسب

افشاگری تجاوز

رسانه‌ها؛ قربانیان تجاوز و ناظران خاموش

1ـ در روزهای اخیر، سلسله افشاگری‌ها پیرامون تجاوز، تعرض و آزارهای جنسی برخی از شخصیت‌های فرهنگی، هنری و دانشگاهی در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های فارسی زبان خارجی ابعاد قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته است. طی یک هفته گذشته، ده‌ها شخصیت شناخته شده در معرض انتشار این مهم قرار گرفته‌اند که سال‌ها پیش به شخص یا اشخاصی متعرض شده‌اند که بنابه فرهنگ عامه و سنت‌های رایج، تاکنون امکان افشای آن میسر نبوده است. برخی از این تعرض ها، به صورت متعدد بیش از انگشتان دست بوده و بارها تکرار شده است. برخی نیز، سناریوهای از پیش تعیین شده‌ای داشته و…