آرشیو برچسب

افشای آزار جنسی

سکوت علامت رضایت نیست

سرانجام سکوت شکسته شد، زنانی که سالها از ترس آبرو، شماتت خانواده و قضاوتهای ناعادلانه جامعه در مقابل آزارها و سوءاستفاده‌های جنسی و حتی تجاوز خاموش مانده بودند، مهر سکوت از لب برداشتند. آنان با بیم و امید برابر تندبادها ایستادند، تا نه تنها از خود، بلکه دیگرانی که در صورت ادامه سکوت قربانی این آزارها می‌شوند، دفاع کنند. این چنین شد که بسیاری به مدد رسانه‌های نوین از تجربه آزارهای جنسی و تجاوز گفتند، اخباری گرچه ناگوار، اما بازدارنده . این که بسیاری از زنان از آزارهای جنسی توسط هنرمندان و اهالی ادبیات و سینما سخن…