آرشیو برچسب

افغانستان

وقتی مرگ در می‌زند

کورسرخی نوشته‌ی عالیه عطایی، روایت جان و جنگ است. روایت آدم‌ها در مواجهه و پس از جنگ است. فرقی نمی‌کند این جنگ در افغانستان، عراق یا ایران و یا جای دیگری باشد. گاهی کلمه‌ای یا سطری در کتاب کورسرخی مخاطب ایرانی را تکان می‌دهد و این یعنی سرنوشت مشترک. عطایی نویسنده افغانستانی ساکن ایران است. این نویسنده متولد سال 1360 در هرات و فارغ التحصیل هنرهای نمایشی از دانشگاه تهران است. او در «کورسرخی» که اکنون به چاپ سوم رسیده است، در خط اول کتاب نوشته است: «دو مرد بازمانده از جنگ ایستاده بودند میان زمین کشاورزی.» اما روایت واره‌ها که…