آرشیو برچسب

افول فیلم کوتاه

انزوای فیلمسازی مستقل در گیلان

وقتی در خصوص قدرت تاثیرگذاری نرم و تاثیرات بلند آن در جامعه صحبت می‌شود، باید سینما را جزیی از ارکان آن دانست. رسانه‌ای قدرتمند و بی‌بدیل، که عام و خاص، کوچک و بزرگ را متحیرانه مرعوب خود می‌کند. با تبدیل سینما از «سینما به ماهو سینما» به «سینما- صنعت» و ورود بهره‌کشان و دلالان و سرمایه‌گذاران با نگاه کسب در آمد از آن، روز به روز، سینما از ذات بی‌مثال خود، که همانا «هنر مفهومی» است فاصله گرفت و مسیرش را در حجم فروش بلیط‌ها و صف پشت گیشه‌ها یافت. با فاصله گرفتن هر چه بیشتر سینما از هنر ناب، فرزند خلف آن، پا به عرصه‌ی هنر…