آرشیو برچسب

اقتصاد کشور

از شبکه‌های اجتماعی تا موج امام صادقی‌ها

آرمان ملی/ اتوبوس انتصاب‌های فامیلی، محفلی، سیاسی و البته بی‌ربط، همچنان در دولت سیزدهم با سرعت درحال حرکت است و باوجود اعتراض‌های بسیار، کمتر روزی است که خبر انتصابی عجیب رسانه‌ها و مردم را غافلگیر نکند. گویی تعبیر موسوی لارگانی که خطاب به وزیر کار گفت: «وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کردید»، نه قاعده حاکم بر یک وزارتخانه بلکه رویه عادی انتصاب‌ها در بسیاری از وزارتخانه‌هاست. این انتصاب‌ها سیاسی است؟ فامیلی است؟ محفلی است؟ دوستانه است؟ سرقفلی دارد؟ یا آنطور که برخی فعالان حوزه سیاست می‌گویند به عصر «شاه…