آرشیو برچسب

اقتصاد گردشگری

حمایت از طرحهای ابتکاری در صنایع دستی و گردشگری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: صنایع گیلان  از طرح ابتکاری در حوزه گردشگری و جذب توریست حمایت می کند. «فرهاد دلق پوش» گفت: امروز مسئله ایجاد و تولید ثروت و رونق اقتصادی مهم است و گردشگری به عنوان صنعت می‌تواند یکی از اقدامات موثر دراین زمینه باشد. وی با اشاره به ظرفیت‌های صنایع دستی و گردشگری در شهرستانهای گیلان افزود: شناساندن فرهنگ هرمنطقه به گردشگران و انتقال ظرفیت‌های فرهنگی آن منطقه از طریق  فرصت‌های فرهنگی، صنایع‌دستی و هنری جایگاه امکان پذیر است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت:…