آرشیو برچسب

اقلیم گیلان

پایانی تلخ برای خوشبینی در آب و هوای گیلان

کشاورزی گیلان در بهار امسال یکی از کم‌ بارش‌ترین فصلهای کشت خود را پشت سر گذاشت. در حالیکه طی چند سال اخیر در اغلب استان‌های کشور بارشها کمتر از حد نرمال بود امسال نیز کاهش 40 درصدی بارشها درگیلان همزمان با گرمای هوا، مهر تأییدی شد در خشکسالی و کم آبی شدید استان.  اما آنچه که بیشتر موجب نگرانی کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی بوده، تداوم و تشدید ورود ریزگردها و گرد وغبار صحرای ترکمنستان و سواحل شمالی دریای خزر به عنوان سوغات بادها و جریانهای شمالی به گیلان است. در حالی که سالها منشا و کانون گرد و غبار ورودی به مناطق غربی و…

تاثیر مهاجرت بر تراکم جمعیت گیلان

به نظر می‌رسد تغییرات اقلیمی، بحران‌های اقتصادی و سیاسی، زندگی در نقاط مختلف کشور را با چالش‌های تازه‌ای روبه رو کرده است؛ چنین شرایطی باعث شده امکان زندگی در برخی مناطق کشور بسیار سخت و یا حتی ناممکن شود و یا بخشی از ساکنان یک منطقه به دلیل عدم توانایی مقابله با چالش‌ها به مهاجرت از آن منطقه تمایل داشته باشند. با توجه به شرایط استان‌های شمالی کشور از جمله استان گیلان، مثل برخورداری از شرایط اقلیمی متفاوت، نزدیکی به دریا و تنوع منابع طبیعی، این مناطق از جمله نقاط مطلوب برای مهاجرت به شمار می‌روند. یکی از شاخص‌های مهم جمعیتی…