آرشیو برچسب

المانهای شهری در رشت

نصب المان درب خانه های رشتی پیاده راه در مکانی دیگر

از پیاده راه شهرداری و سبزه میدان همواره به عنوان هویت شهر رشت نام برده می شود. مکانهایی نوستالژیک  که برای همه شهروندان رشتی و حتی گردشگران یاد آورخاطرات شیرین از شهر رشت است. علاقه مندی شهروندان رشتی به بافت مرکزی رشت از جمله پیاده راه شهرداری سابقه طولانی دارد و سال های درازی است که این مکان به همراه پارک سبزه میدان و حتی میدان بزرگ رشت و بازارهای منتهی به آن جزو اولویتهای اول مردم رشت در گشت و گذار شهری شده است. علاقه مندی رشتی ها به بافت مرکزی موجب شد در طول یک دهه اخیر مدیریت شهرداری رشت تلاش های زیادی برای ارتقاء…