آرشیو برچسب

الکتریک گیلان

فسخ قرارداد واگذاری شرکت صنایع پوشش گیلان

رییس کل دادگستری استان گیلان از فسخ قرارداد واگذاری شرکت صنایع پوشش گیلان و همچنین از راه‌اندازی خط تولید صنایع پوشش در آینده‌ای نزدیک خبر داد. صنایع نساجی پوشش که زمانی اعتبار صنعت گیلان و از بزرگترین کارخانجات ریسندگی خاورمیانه بود، بعد از واگذاری به بخش خصوصی ناکارآمد و وارد آمدن خسارت سهمگین ناشی از برف سال 1383 به مرور با تعطیلی سالنهای تولید و حرج اموال کارخانه به ورطه نابودی و تعطیلی کشانده شد و به یکباره روزنه فعالیت مجدد خطوط تولید و بازگشت 1800 کارگر کارخانه مسدود شد. بعد ازاینکه بهمن ماه گذشته «ابراهیم رییسی»…