آرشیو برچسب

امار ولادت در گیلان

سقوط آزاد گیلان در نرخ ولادت

بسیاری از بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک کشور تحت تاثیر افزایش یا کاهش جمعیت یک جامعه قرار دارد و حاکمیت هر کشور می‌تواند از این ابزار برای بهبود زندگی مردم و اقتصاد کشوراستفاده کند. این در حالیست که روز به روز به جمعیت سالخورده کشور افزوده شده و از میزان موالید جدید و نیروی کار آینده  کاسته می‌شود. گیلان در برخورداری از جمعیت سالمند کشور، سرآمد است. در آماری که پیشتر در همایش ملی سالمندی در استان ارائه شد، گیلان با جمعیت سالمندی 11.7 درصد، یعنی چیزی بیش از سه درصد بالاتر از میانگین کشوری، سالمندترین استان کشور…