آرشیو برچسب

امنیت شغلی

فقط کار، کار، کار

همزمان با اول ماه مه روز جهانی کارگر، تعدادی از کارگران و بازنشستگان جامعه کارگری گیلان در اعتراض به وضعیت معیشتی و دستمزد خود در مقابل تشکیلات خانه کارگر گیلان تجمع کردند.  در این تجمع که به دعوت تشکیلات خانه کارگر برای شرکت در مراسم روز کارگر شکل گرفت، گروهی از کارگران در اعتراض به عدم حضور مسوولین در جمع خود و پخش موسیقی معترض شدند و این عمل را توهین به جامعه کارگری تلقی کردند.  کارگران در این تجمع شعارهایی از جمله  تجمع قانونی حق مسلم ماست، امنیت معیشت حق مسلم ماست، عزا عزاست امروز، امنیت کارگر روی هواست امروز، تورم…

مراجعه ۹ هزار نفر برای بیمه بیکاری در گیلان

 در حالی روز کارگر امسال فرا رسید که افزایش 57 درصدی دستمزد توسط شورای عالی کار هم نتوانست امنیت شغلی کارگران را تامین و جوابگوی معیشت حداقلی آنها در زیر خط فقر باشد. امروز فشار بیش از حد اقتصادی و مشکلات معیشتی زندگی کارگران را بیش از هرقشر دیگری در تنگنا قرار داده و نبود تشکلهای صنفی و مطالبه گر،عدم امنیت شغلی و قراردادهای موقت چندماهه، مجال هر گونه اعتراض و مطالبه را از کارگران دریغ کرده است. بنابر آمارهای رسمی در حالیکه دولت خط فقر را 11 میلیون تومان اعلام کرده اما دستمزد 6 میلیونی کارگر در برابر تورم 40 درصدی، جمعیت…