آرشیو برچسب

امنیت غذایی، کشاورزی

خودکفایی غذایی، توهمی بزرگ

زیست بوم ایران در آستانه فروپاشی سریعی است که گریزی از آن نیست، اگر روندهای پیش رو اصلاح و تغییرات اساسی نیابد. آقای رئیس جمهور در اولین برنامه خبری خود از محیط‌زیست شکننده کشور حرفی نزدند اما از خودکفایی گفتند و این مو بر اندام هر آن که سال‌های اخیر اقتصاد کشاورزی ایران را رصد کرده است، راست می‌کند. شعار خودکفایی غذایی که از دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شده و در دوران سیدمحمد خاتمی برای آن جشن خودکفایی گندم برپا شد، فشاری بر پهنه‌ها و دشت‌های کشاورزی کشور آورد که خود را در نشست ها و فروچاله های بزرگ نشان داده بطوری که…