آرشیو برچسب

اموال دولتی

دستگاههای اجرایی اموال خود را ثبت کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ازتشکیل پرونده قضایی برای دستگاه‌هایی اجرایی که تاکنون اموالشان را سامانه ثبت اسناد کشور ثبت نکرده‌اند خبرداد. «احمد آقایی» درهشتمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: مدیران دستگاه‌هایی که تاکنون اموال خود را معرفی نکرده اند مصداق ترک فعل بوده و برای آنان در دستگاه قضایی پرونده تشکیل خواهد شد. «احمد آقایی» گفت: تاکنون از ۴۹ دستگاه اجرایی استان، ۳۲ دستگاه اموال خود را معرفی کرده و سند تک برگی برایشان صادر شده است و مابقی دستگاه‌ها اقدامی نکرده اند.…