آرشیو برچسب

امور بانوان خانواده گیلان

آیا زنان زندانی به خانه باز می گردند؟

بعد از اینکه ویروس  کرونا همه‌ی فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را تحت شعاع خود قرار داد و طی دو ماه گذشته با تعطیلی کسب و کارها، قشرعظیمی از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی خانه نشین شدند، فعالیتهای زیادی از سوی گروههای مردمی و سمن‌ها برای کمک به سبد معیشتی خانوارهای کارگری و نیازمند صورت گرفت. در این بین بسیاری از زنان سرپرست خانوار، فرصتهای شغلی و خدماتی خود را به دلیل قرنطینه و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی از دست دادند و از اینرو نیازمند توجه بیشتری از سوی خیرین و نهادهای حمایتی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی خود هستند. در…