آرشیو برچسب

امور دامی گیلان

کاهش تولید شیر دامداران گیلانی نتیجه کمبود نهاده های دامی

هفته گذشته بود که معاون وزیر جهاد کشاورزی درامور تولیدات دامی با قطعیت از افزایش 40 درصدی قیمت لبنیات در کشورخبر داد.«مرتضی رضایی» با تاکید به اینکه کمبود نهاده های دامی ازجمله کنجاله سویا، جو و ذرت علت افزایش قیمت شیر خام است گفت: افزایش قیمت فعلی به این علت است که این نهاده ها به اندازه کافی در اختیار دامداران قرار نگرفته و دامداران مجبورند بقیه نیاز غذایی دام هایشان را از نهاده های جایگزین دربازار و با قیمت های بالاتر تامین کنند. درهمین رابطه امروز«عباس یوسفی» مدیرعامل اتحادیه دامداران گیلان از کاهش تولید شیر درگیلان…