آرشیو برچسب

امور پشتیبانی دام گیلان

ردپای دلالان عراقی در بازار گوشت قرمز گیلان

در حالیکه ازهفته های گذشته گوشت قرمز منجمد در بازارها و میادین استان به منظور متعادل سازی و تنظیم بازار گوشت گرم در حال توزیع است، اما قیمت گوشت همچنان روند صعودی خود را طی می‌کند و روز به روز از دسترس مردم دورتر و در حال حذف شدن از سفره هاست. بنابر گزارشها و مشاهدات میدانی، توزیع گوشت های منجمد دولتی هم نتوانسته تاثیری در کاهش قیمت ها داشته باشد و قیمت گوشت قرمز هر روز در گیلان افزایش داشته است. در حال حاضر هر کیلو گوشت گوسفندی  در واحدهای صنفی خرده فروشی و قصابی های استان، مرز 300 هزار تومان را رد کرده است. حضور دلالان…