آرشیو برچسب

انتشار کتاب

برای رسیدن به بهترین‌ها هنوز خیلی فاصله داریم

حوزه‌ی هنری سال‌های زیادی است که به‌عنوان یکی از ارکان اشاعه‌ی فرهنگ در گیلان فعالیت می‌کند؛ چه سال‌ها قبل که در تمام زمینه‌های هنری اعم از موسیقی، انیمیشن، کتاب، برگزاری نشست‌ها و یادمان‌ها مشارکت فراوانی داشت و چه در این چند سال که حضور پُر رنگی در انتشار کتاب دارد و به‌ عنوان یک نهاد دولتی، قدم‌های به‌نسبت قوی‌ای در شناساندن فرهنگ گیلان برداشته است. مانند انتشار دانشنامه‌ی فرهنگ و تمدن گیلان، تاریخ شفاهی رزمندگان و هنرمندان که از نظر خاطره‌نگاری و حفظ و ثبت وقایع گذشته، حائز اهمیت فراوانی هستند و نمی‌توان نادیده‌شان…