آرشیو برچسب

اندیشه پویا

رییس جمهور سرکوب شد

رضا خجسته‌رحیمی/ماهنامه اندیشه پویا-شماره 68 این روزها مردان کابینۀ روحانی میل چندانی به گفتگو و قرار گرفتن در برابر پرسش های انتقادی روزنامه‌نگاران ندارند. حسام الدین آشنا اما حضور در این گفتگو را پذیرفت. اگرچه شاید می دانست که در این هفتمین دیدار و گفتگویش با ما، انتقادی ترین گفتگوی این سال های ما با او رقم خواهد خورد. آشنا معتقد است شوک هایی که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی به رئیس‌جمهور وارد شد، چنان بوده که شخصیت روحانی را متحول کرده آنچنان‌ که به اعتقاد برخی محافظه کاریش کرده و به اعتقاد دیگرانی نیز ما را با چهره…