آرشیو برچسب

انرژی های نو

نفت ارزان، توربین های بادی را کم اثر کرده است

در ماه‌های اخیر و با شیوع ویروس کرونا، مصرف آب، برق و گاز نیز افزایش یافته است. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی فصل گرما و افزایش مصرف انرژی باید  مصارف ما در بخش های آب و برق بهینه شود. در سال های اخیر بحران آب یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش رو بسیاری از استان های گرمسیر و کویری بوده است. هرچند گیلان از بارش کافی و همچنین نیروگاه‌های تقریبا مناسبی برخوردار است اما آیا با افزایش این حجم از تقاضا در آینده این نیروگاه‌ها پاسخگو خواهند بود؟ به عنوان مثال نیروگاه بادی منجیل که اولین نیروگاه بادی و انرژی تجدیدپذیر در خاورمیانه…