آرشیو برچسب

انزوا و تنهایی

وقتی انزوا و تنهایی ستایش می‌شود

«از چیزهای اساسی که جوانان باید بیاموزند یکی هم این است که تنهایی را تحمل کنند، زیرا سرچشمه سعادت و آرامش روح است.» این را آرتور شوپنهاور می گوید که فلسفه‌ی او را، اغلب فلسفه مرجع هنرمندان می‌دانند. این روزها که به واسطه اپیدمی کرونا ریتم زندگی روزمره‌ دچار فروپاشی شده است، جهان ناچار به لمس تنهایی و انزواست. شکافی که این اپیدمی در زندگی انسان‌ها ایجاد کرده برای بخشی از افراد جامعه کاملا غریبه و ناآشنا نیست. افرادی که اگر غمِ نان نداشته باشند به ندرت از غار تنهایی خود خارج می‌شوند چرا که آثار هنری عموما در انزوا و مکانی…