آرشیو برچسب

اهل بیت

راه اندازی بخش نسخ خطی در کتابخانه عمومی آستانه اشرفیه

«پریسا کرمی» مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان از راه اندازی بخش نگهداری نسخ خطی و قدیمی درکتابخانه عمومی اهل بیت (ع) آستانه اشرفیه خبرداد. کرمی گفت: با راه اندازی این بخش، کلیه نسخ خطی موجود در کتابخانه های عمومی استان گیلان در کتابخانه عمومی آستانه اشرفیه نگهداری می شود. وی با تاکید برحفظ آثار و نسخ خطی قدیمی افزود: ایجاد یک فضای مناسب و استاندارد در کتابخانه عمومی آستانه اشرفیه می تواند در حفظ نسخ خطی استان موثر بوده و از آسیب به این آثار قدیمی جلوگیری کند. در این باره «رقیه زرگری» رییس اداره کتابخانه های عمومی…