آرشیو برچسب

اکوسیستم جنگلی

«بانی جنگل» فقط درخت نمی‌کارد

«به دست خود درختی می‌نشانم / به پایش جوی آبی می‌كشانم »؛ حالا از آن روزها که  صدای شعرخوانی‌ دسته‌جمعی‌ما  در مدرسه می‌پیچید، سال‌ها گذشته، اما واقعیت این است که  لطف روایت نهفته  در این شعر و شاخ و بال گستردن درختی که  کم‌کمک قد می‌کشد و ریشه می‌دواند، از یادرفتنی نیست.  راستی اگر روزی، روزگاری  درخت یا درختانی در خاک نشانده‌ایم، حال و روزشان امروز چگونه است؟  تردیدی وجود ندارد که همه‌ی ما با ضرورت درختکاری آشنا هستیم و شوق آدمیان در فراز و نشیب اسفند برای در خاک نشاندن نهال‌ها را به چشم دیده‌ایم، ولی آن چه در این میان کمتر…