آرشیو برچسب

بارندگی رشت

ناکارآمدی شبکه‌ی فرسوده فاضلاب رشت

رشت سالهای زیادی است که از ماراتن توسعه عقب مانده است. وجود مشکلات زیرساختی مانع از توسعه پایدار این شهر شده و کماکان هم ادامه دارد. کم عرض بودن معابر و ظرفیت پایین خیابانها، عدم احداث زیر گذر و پل عابر پیاده در اکثر خیابانها وتقاطع ها، نابسامانی پیاده روها، نبود کمربندی جدید، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، عدم گنجایش سیستم فاضلاب شهری و ناکارآمدی آن در جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی درمواقع بارندگی، تخلفات در ساخت و سازها و از همه مهمتر عدم هماهنگی بین شهرداری با سایر سازمانهای زیربط درمدیریت شهری، به عقب ماندگی و هدر رفت…