آرشیو برچسب

بازار بزرگ رشت

شهری که می‌خواهد همیشه زنده بماند!

صحبت از معماری شهری است به قدمت تاریخ، شهر موسیقی و تئاتر و شعر و ادب، شهر شب‌های عاشقانه و روزهای روشنفکری، مردمان شجاع تابوشکن و قهرمانان آزاد‌اندیش مشروطه. آری از رشت سخن می‌گوییم! شهر زیبایی‌های بکر و فرهنگ ناب، شهر جیب‌های خالی و مغزهای پر، شهر صورت‌های با سیلی سرخ شده و چهره‌های شاد. شهری که بدون هیچ تردیدی نظیرش را نه کسی دیده و نه توانی برای خلقش دارد. رشت شاهراه‌های بزرگ و اتوبان‌های چند طبقه ندارد، نفت و معدن و رانت و نظرکرده ندارد، دودکش کارخانه هایش یکی پس از دیگری رو به خاموشی است. مهاجرین روز افزون و میهمانان…