آرشیو برچسب

بازار بزرگ

شخم زدن دوباره زمین، راه حل نیست

پیاده راه شهرداری رشت، پیاده راهی که نامش با «محمدعلی ثابت قدم» شهردار دو دوره گذشته این شهر گره خورده است. تنها شهرداری که موفق شد بعد از دهه ها یکی از مهمترین تغییرات نوین شهری را با احداث چند تقاطع غیر همسطح و ساخت پیاده راه فرهنگی در بافت مرکزی و تاریخی رشت اجرایی کند. پیاده راه فرهنگی یکی از بزرگترین پروژه های عمرانی رشت است که میدان قدیمی شهرداری، بازار و خیابانهای منتهی به آن را با تغییر و تحولات زیادی مواجه کرده است. شاید اکنون رشت تنها شهر کشور باشد که توانسته در راستای طرح بازآفرینی شهری ضمن احیای بافت تاریخی، فضای…