آرشیو برچسب

بازداشت شدگان

من، امیرحسین ۱۵سال دارم

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد/ «خانم من نمي‌دانم درباره كدام پرونده صحبت مي‌كنيد؟ پرونده‌هاي زير دست من زياد است. احتمالا هرچه كه در پرونده لازم بوده، من نوشته‌ام.» اين عباراتي است كه وكيل تسخيري اميرحسين رحيمي، زنداني 15ساله رخدادهاي اخير در پاسخ به الهام نجف، مادر اميرحسين مطرح كرده است. عباراتي كه نشان مي‌دهد، روند بررسي حقوقي به پرونده‌هاي افراد دستگير شده در رخدادهاي اخير براساس خواسته و مطالبات خانواده‌ها پيش نمي‌رود. روايت امروز اعتماد، اما درباره مادرِ سرپرست خانواري است كه ناچار مي‌شود خودروي زير پايش را براي…