آرشیو برچسب

بازنشستگان گیلانی

یک بازنشسته به ازای ۳ بیمه شده

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان اعلام کرد: به ازای هر بازنشسته در استان ۲.۹ بیمه شده داریم. میانگین کشوری ضریب پشتیبانی پنج است که زنگ خطر در گیلان را نشان می‌دهد. «علی حسین نژاد» با بیان اینکه پایین بودن ضریب پشتیبانی از چالش های سازمان تامین اجتماعی در سطح کلان و گیلان است افزود: در دهه ۶۰ به ازای هر ۱۵ بیمه شده یک بازنشسته یا مستمری بگیر داشتیم که در ابتدای دهه ۸۰ به هفت بیمه شده رسید؛ در حال حاضر این نسبت به زیر سه درصد در گیلان رسیده است. مدیرکل تامین اجتماعی گیلان یکی از دلایل کاهش ضریب پشتیبانی بیمه تامین اجتماعی را نرخ…

گیلان رکورددار بازنشستگی پیش از موعد

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان سهم بازنشستگی پیش از موعد در استان را 53 درصد و بالاتر از متوسط کشوری اعلام کرد. «علی حسین نژاد»گفت: براساس گزارش های آماری بر مبنای پایان سال ۱۳۹۹، ۵۰ هزار و ۷۶۳ نفر معادل ۵۳ درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در گیلان را افرادی که به صورت پیش از موعد بازنشسته شده‌اند تشکیل می‌دهد. وی با بیان اینکه ۴۵ هزار و ۸۱ نفر یعنی ۴۷ درصد بازنشستگان تحت پوشش نیز به شکل عادی و با قوانین متداول بازنشسته گردیده‌اند، افزود: شاهد بازنشستگی‌های پیش از موعد هستیم. مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ادامه داد:…