آرشیو برچسب

باغات میوه

خسارات جبران ناپذیر مگس مدیترانه ای به محصولات کشاورزی

«محمد ابراهیم محمدی» مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان از کشاورزان خواست نسبت به آفت مگس مدیترانه ای بی توجه نباشند. محمدی با اشاره به اینکه مدتی است آفت مگس مدیترانه ای از غرب مازندران به شرق گیلان وارد شده است، گفت: در صورت بی توجه کشاورزان به توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی برای جلو گیری از افزایش آفت مگس مدیترانه ای منجر به خسارات جبران ناپذیری خواهد شد. وی تاکید کرد: برداشت زودهنگام خرمالو از روش های جلوگیری خسارات به محصول است. مدیر نباتات جهاد کشاورزی گفت: جمع آوری و دفن میوه های آلوده درعمق ۵۰ سانتیمتری…