آرشیو برچسب

بخشدار

وقتی مسوولان مشکلات زیرساختی را درد و دل می‌دانند

زن سیل زده طاهرگورابی می گوید: «این سیل برای امروز و دیروز نیست . مشکل همیشگی ماست. باید یک فکر اساسی کرد. اینکه بیایید فیلم بگیرید و بروید مشکلی را حل نمی کند.عمل کنید.» اما بخشدار لبخند می زند و به تلفن همراهش نگاه می کند و می گوید: «درد و دلت تمام شد؟» زن دیگری می گوید: «درد و دل نیست مشکل همه است . اگر دو روز دیگر باران بیاید همه باید جمع کنند و بروند.» این فیلمی است که از سیل چند روز گذشته در بخش طاهر گوراب شهرستان صومعه سرا این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود. بار اول نیست که مسوولان دولتی درمواجه با…