آرشیو برچسب

برجام

برجام حل نشود تنش ها ماندگار می شود

مهم‌ترین اولویت‌هایی که دولت باید به کار بگیرد شامل دو مورد است. اولین اولویت، سیاست خارجه که به صورت مشخص تعیین تکلیف برجام است. تا زمانی که  تکلیف برجام  مشخص نگردد  و بحث انرژی هسته‌ای ایران به سرانجامی نرسد این تنش، تنشی ماندگاری خواهد بود. همچنان که در یک دهه گذشته ما این تنش را داشتیم. به ویژه پس از سال 97 که ترامپ از برجام خارج شد تقریبا  تمام شاخص‌های اقتصادی کشور کاهشی شد؛ نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد. عدم احیای برجام باعث شد نه تنها روابط تجاری به حالت عادی برنگردد، سرمایه‌گزاری نیز چه داخلی و…