آرشیو برچسب

برنج کاران

چه کنیم تا برنج کاران شمال کشور زودتر ورشکسته شوند؟

برنج از جمله مواد اوليه­ ي غذاي ما ايرانيان است. سال ها است كه برنج جاي خود را در كنار نان به عنوان منبع اصلي غذا در سفره­ ي ايرانيان باز كرده است. كشاورزان برنج كار با تلاش و رنج بسيار اين محصول را هر سال عليرغم تمام مشكلات كم آبي، افزايش چندين برابري هزينه­ هاي كارگري، تورم تجهیزات كشاورزي، نهاده ها، سوء مديريت ها و....هم چنان به كار گِل و آب مشغول­ اند. در تمام سال هايي كه در كنار كشاورزان عزيز و زحمت كش گيلاني از نزديك با مشكلات كاشت، داشت و برداشت برنج آشنا شده­ ام؛ ديده ام كه چگونه براي دست يابي به محصول خوب و با…