آرشیو برچسب

بروکراسی

مسیری برای جذب سرمایه‌گذار و کاهش بروکراسی

216مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاری در گیلان صادر شده است. اما مجوز بی‌نام چیست؟ صدور مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاری، تمهیدی در راستای معرفی عرصه‌های مناسب، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و همچنین کاستن از حجم بروکراسی اداری دانسته می‌شود. واقعیت این است که افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان از جمله راهکارهای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش رنجوری اقتصاد گیلان محسوب می‌شود؛ هر چند نبود توجه لازم نسبت به معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و پرپیچ و خم بودن مراحل دریافت مجوز و از سوی دیگر نبود حمایت کافی از تولیدکنندگان و کارآفرینان از…