آرشیو برچسب

بنادر

هر آمار و ارقامی توسعه نیست

مدیران استان های شمالی بارها گفته اند که به دنبال توسعه ظرفیت بنادر این استان تا چند برابر هستند. عددهایی که آنها برای چشم انداز توسعه بنادر اعلام می کنند، گاهی عددهای حیرت آوری هستند. در یکی از گفتمان های مشترک تجارت ایران و روسیه اعلام شد که ظرفیت بنادر شمالی کشور به 48 میلیون تن بار خواهد رسید. در حالی که حجم عملیات بارگیری بندر امیرآباد  تنها به 500 تا 700 هزار تن می رسد.  در واقع تجارت راکد در کشورهای حوزه خزر، مهم ترین عارضه ای است که این "باید" مدیران استان های شمالی را زیر سوال می برد. مهندس «سید علی نعیمی»،…