آرشیو برچسب

بهینه سازی مصرف گیلان

کلاه بهره‌وری و شالِ بهینه‌سازی مصرف

مدادِ نصفه‌، نیمه‌اش را بر می‌دارد و بر آخرین برگ از تقویم اردیبهشت، کلمات و اعداد را آرام، آرام می‌نویسد. هر چند دقیقه یک بار تهِ مداد را به درون دهان می‌برد، چشم‌هایش را می‌بندد و به فکر فرو می‌رود. او که یک زن  سرپرست خانوار است، از سال پیش گوشت قرمز و ماهی را از سبد مصرف حذف کرده و حالا به  سفره‌ای فکر می‌کند که ازمرغ، تخم‌مرغ، روغن، ماکارونی، شیر، ماست و پنیرِ کمتری نشان داشته باشد. او هم زمان به شغل دوم هم فکر می‌کند تا شاید بتواند با استفاده‌ی  بهتر از وقتش، اندکی از فشاری که بر زندگی‌اش تحمیل شده، بکاهد. هزینه‌ها و…