آرشیو برچسب

بودجه عمرانی گیلان

رشد بودجه چند طرح ملی گیلان در لایحه بودجه ۱۴۰۰

نماینده‌ی رشت درمجلس شورای اسلامی گفت: ارقام بودجه‌ی 1400 برای گیلان محدود پیش بینی شده است. نمایندگان باید به دنبال ردیف های ملی بودجه برای استان باشند. «جبار کوچکی نژاد» نماینده‌ی مردم رشت درمجلس شورای اسلامی درخصوص تحقق بودجه‌ی گیلان با اشاره به اختصاص بودجه 1341 میلیارد تومانی به مرور گفت: بودجه عمرانی استان حدود 800 میلیارد تومان پیش بینی شده است. این بودجه بدون درنظر گرفتن پروژه های با ردیف ملی است که دراین صورت بودجه عمرانی استان به 1500 میلیارد تومان می‌رسد. کوچکی نژاد با اشاره به اینکه میزان بودجه‌ی جاری استان…