آرشیو برچسب

بیمارستان جامع رشت

بیمارستان جامع رشت در انتظار اجرا

از شاخص‌های مهم درحوزه‌ی سلامت که معیار مهمی برای ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی به حساب می‌آید، تعداد تخت‌های بیمارستانی است و ایران دراین زمینه با استانداردهای جهانی فاصله دارد. طبق آمارهای وزارت بهداشت به ازای هر هزارنفر، 1.5 تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد. این آمار درگیلان نیز مشابه‎‌ی کشوراست  بطوریکه کمبود تخت در بیمارستانهای دولتی و کیفیت پایین خدمات درمانی درآنها منجر به روانه شدن بیماران به سمت بیمارستانهای خصوصی شده است. براساس آمارهای موجود در استان بیش از 2 هزار تخت بیمارستانی وجود دارد. همچنین ۲۶ بیمارستان…