آرشیو برچسب

بیمارستان جنرال

نیاز گیلان به ۶۳ دستگاه دیالیز

عدم اجرای درست و دقیق طرح تحول سلامت و نبود بیمارستان جنرال از چالش‌های گیلان درحوزه درمانی است. درحالیکه اکثر استان‌های کشور از وجود بیمارستان‌های بزرگ ۸۰۰ تا هزار تختخوابی بهره‌ مند هستند. پیشتر نیز به گفته «نورصالحی» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، این استان به علت کمبود شدید نیروی پرستار و حتی کمک پرستار درسطح مراکز درمانی ، وسایل و تجهیزات و نامناسب بودن وضعیت اورژانس  در وضعیت خوبی قرار ندارد. این در حالیست که امروز« ارسلان سالاری» رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با وجود اینکه یک هزارو300 بیمار دیالیزی…