آرشیو برچسب

بیکاری کارگران

بیکاری هزار کارگر سد شفارود به علت توقف پروژه

درحالیکه پروژه سد شفارود در سال ۸۷ از محل اعتبارات فاینانس عملیاتی شد و تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است امروز نماینده منتخب مردم تالش خبر داد: 1000 نفر از کارگران سد شفارود برای تسویه حساب فرا خوانده شدند. «حسن محمد یاری» به  فارس گفت: پروژه سد شفارود متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله سوء مدیریت و به بهانه عدم تأمین اعتبار در ماه‌های اخیر با رکود و توقف مواجه شده بطوریکه در جریان توقف پروژه سد شفارود اخیراً بالغ‌ بر یک هزار نفر از کارگران شاغل در آن جهت تسویه‌ حساب فراخوان شده‌اند. محمدیاری با اشاره به…