آرشیو برچسب

تاب آوری

عبور موفقیت آمیز از دالان بحران

می‌توان  به سلامت ازهزارتوی بحران‌ها  گذشت و  در روشنای آفتاب امید، پیروزی را جشن گرفت.   و اما این «عبورِ  موفقیت‌آمیز از بحران»، تعریف تاب آوری‌ست که  در سال‌های اخیر بر اهمیتش  از سوی متخصصان مددکاری در جهان  بسیار  تاکید شده است. در روزگاری که چالش‌ها و مصائب یکی پس از دیگری زندگی انسان‌ها و جوامع را تحت شعاع خویش قرار می‌دهد، تلاش برای پشت سر گذاشتن موفقیت‌آمیز  مشکلات، مسیری‌ست که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.  ترجمه‌ی گزارش اصلی پروژه‌ی بین‌المللی تاب‌آوری  تحت عنوان  «پروژه بین‌المللی تاب‌آوری»  به فارسی  یکی از…