آرشیو برچسب

تاریخ دوران پهلوی

نامه‌ها؛ اینفوگرافی اقتصاد سیاسی عصر رضاشاهی است

کتاب "اسناد و عریضه های مردم گیلان در مجلس شورای ملی" در دوره پهلوی اول مربوط به مجالس ششم تا سیزدهم شورای ملی در مقطع زمانی 1309ـ1304 است که به نوعی زمینه ها و مطالبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه آن روز گیلان را بازتاب می دهد. این اسناد مربوط به مطالبات شهرهای رشت، بندر پهلوی، لاهیجان، لنگرود، فومن، شلمان، رودسر، رانکوه، اشکور، رحیم آباد، شهسوار، سیاهکل، دیلمان، آستانه اشرفیه، رحمت آباد، سنگرد، عمارلو، منجیل، لشت نشا، رودبار، فومن، شفت، صومعه سرا، طالش، تولم، اسالم، آستاراست که بیشتر مبتنی و متکی بر نیازهای عمومی…